Na tejto stránke poskytujeme informácie o školstve v regióne Poprad. Upozorňujeme, že Krajské školské úrady boli pred niekoľkými rokmi zrušené!
Vzdelávanie hrá v živote človeka nezastupiteľnú úlohu. Preto sa mu treba intenzívne venovať, čítaj viac...